Rodinné pasy

  • základní podmínkou je trvalé bydliště žadatele v Pardubickém kraji
  • dalším předpokladem je alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
  • karta projektu je vystavována všem rodinám, včetně náhradních nebo s jedním rodičem

Způsob registrace:
  • přímá registrace na internetu           www.rodinnepasy.cz
  • zaslání vyplněné žádosti o registraci na adresu kontaktního centra:
                                Rodinné pasy
                                Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
  • zaslání údajů elektronickou cestou  pardubice@rodinnepasy.cz
Infolinka: 543 211 254 (provoz infolinky v pracovní době 8:00 - 16:00)

rodinné pasy - plakát
Poznámka:
„Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás tímto informovat o tom, že došlo k úpravě smluvního vztahu mezi Pardubickým krajem a společností Sun Drive Communications s.r.o., která je pro Pardubický kraj dodavatelem aktivit v rámci projektů Rodinné pasy a Senior Pasy. Výhradním správcem Vámi poskytnutých osobních údajů pro každý z uvedených projektů je od data 19. 8. 2020 společnost Sun Drive Communications s.r.o.. Pardubický kraj vystupuje jako zpracovatel těchto osobních údajů, a to za účelem distribuce časopisu.“